ZACTRAN

Thành phần: Mỗi ml sản phẩm chứa:

Gamithromycin ……………… 150 mg

Quy cách: Chai 50ml, 100ml

Chỉ định: Sử dụng trên trâu, bò và heo

Trên bò: phòng và điều trị nhiễm khuẩn hô hấp (BRD) liên quan đến Mycoplasma bovis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocidaHistophilus somni. Nên có sự hiện diện của bệnh trong đàn trước khi điều trị dự phòng.

Trên heo: Phòng & điều trị bệnh hô hấp (SRD)  liên quan đến Actinobacillus pleuropneumonia, Pasteurella multocide, Haemophillus parasuis, Bordetella brochhiseptica Mycoplasma hyopneumoniae.

Hướng dẫn sử dụng: Trâu, bò: tiêm dưới da cổ, Heo tiêm bắp thịt.

  • Tiêm liều duy nhất với liều 6mg Gamithromycin/ kg thể trọng (tương đương 1ml/ 25kg thể trọng).
  • Nếu trâu, bò hơn 250kg, chia ra nhiều chỗ tiêm, lượng thuốc không vượt quá 10ml tại 1 vị trí tiêm.

Lưu ý: Không sử dụng trên trâu bò đang trong thời kỳ sản xuất sữa dùng cho người sử dụng.

Không sử dụng trong vòng 2 tháng dự sinh đối với bò đang mang thai hoặc bò cái sản xuất sữa dùng cho người sử dụng.

Thời gian ngưng sử dụng:

Trâu bò: 64 ngày trước khi giết thịt

Heo: 10 ngày trước khi giết thịt

Sản xuất tại Pháp

Nhà Sản Xuất:  Merial (nay thuộc Boehringer Ingelheim)