5 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu thức ăn gia súc & NL trị giá trên 2,04 tỷ USD

5 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt trên 2,04 tỷ USD, giảm nhẹ 2,3% so với cùng kỳ năm 2021. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 5/2022 tăng mạnh trở lại, tăng 53,7% so với tháng 4/2022 và cũng tăng 36% so với tháng 5/2021, đạt 605,12 triệu USD.

Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 2,04 tỷ USD, giảm nhẹ 2,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Achentina vẫn luôn là thị trường cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất cho Việt Nam, chiếm 26,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 549,72 triệu USD, giảm 27,3% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 5/2022 đạt 168,4 triệu USD, tăng mạnh 43,9% so với tháng 4/2022 nhưng giảm 22% so với tháng 5/2021.

Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 21,4%, đạt trên 437,42 triệu USD, tăng rất mạnh 178,4%; riêng tháng 5/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 139,93 triệu USD, tăng mạnh 63,7% so với tháng 4/2022 và tăng 266,8% so với tháng 5/2021.

Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 5/2022 tăng mạnh trở lại, tăng 167,8% so với tháng 4/2022 và tăng 93% so với tháng 5/2021, đạt 95,83 triệu USD; cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 278,01 triệu USD, chiếm trên 13,6% trong tổng kim ngạch.

Kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ khối EU 5 tháng đầu năm 2022 giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 175,14 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 12,3%, đạt 157,24 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang các thị trường trong tháng 5/2022 đạt 114,75 triệu USD, tăng 12,4% so với tháng 4/2022; tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu đạt 488,69 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy Việt Nam nhập siêu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu 1,55 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)ĐVT: USD

5 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu thức ăn gia súc trị giá trên 2,04 tỷ USD

Nguồn tin từ: Thuỷ Chung (Trung tâm TTCN&TM)

Chia sẻ:

Facebook